Այսօր: Չորեքշաբթի, 6 Դեկտեմբերի 2023թ.
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 11
Սպասարկում
ISDTC
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT AND TRANING CENTER
Փորձագետներ
 
ՎԱՀՐԱՄ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
Ծն.ամս.` 03/09/1958
Հեռ.` Հեռ. (010)345446 Աշխ հեռ. (010)531397 Բջջ. (093) 541870
Email` vahram.shahbazyan@yahoo.com
Հասցե` ՀՀ, Երևան, Աջափնյակ, Հալաբյան, 22բ, 35
Skype`
Ինքնակենսագրություն (CV)
  • Կրթություն
  • Աշխատանքային գործունեություն
  • Հետազոտական ծրագրեր
  • Տպագրված նյութեր
  • Այլ
Կրթություն

 

1975 - 1980 Երևանի Պետական Համալսարան, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մաթեմատիկոս-ծրագրավորող

Գիտական աստիճան

Գիտությունների թեկնածու

Լեզուների տիրապետում
   
ՀայերենՏիրապետում է ազատ
ՌուսերենՏիրապետում է ազատ
ԱնգլերենԿարդում է և կարող է բացատրվել

Աշխատանքային գործունեություն

 

2013 Հուլիս – Նոյեմբեր  USAID / World Vision – Armenia, Համայնքի քառամյա զարգացման ծրագրի մշակման մեթոդաբանություն, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2013 Հունիս – Օգոստոս USAID / Counterpart International / Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագիր, ՀՀ համայնքների բյուջեների սեփական մուտքերի գանձման մակարդակի վրա 2012թ.-ին ընդունված ՀՀ օրենսդրության կիրարկման ազդեցության համալիր գնահատում և ՏԻՄ-երում հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ եզրակացությունների և առաջարկությունների ներկայացում, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2013 Ապրիլ - Դեկտեմբեր EU Commission / UNICEF / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □Տեղական սոցիալական պլանավորում և սոցիալական ծառայությունների համագործակցության ինստիտուցիոնալացումը Հայաստանում. Սոցիալական արձագանքը Հայաստանում աշխատանքային միգրացիայի հիմնախնդրին□ ծրագիր, փորձագետ
2013 Ապրիլ – Մայիս USAID / Counterpart International / Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագիր / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □Համայնքների խոշորացման օգուտների և ծախսերի գնահատում□ ծրագիր, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2013 Մարտ – Մայիս USAID / World Vision – Armenia, Շահագրգիռ կողմերը միասին հօգուտ Հայաստանում երեխաների պաշտպանության համակարգի հզորացման ծրագիր, □Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունների վերակազմակերպման և այլընտրանքային ծառայությունների մատուցման իրավական-կազմակերպական և ֆինանսատնտեսագիտական վերլուծություն□, փորձագետ
2012 Հոկտեմբեր - 2013 Մարտ USAID / Counterpart International / Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագիր / □Առաքելություն Հայաստան□ ԲՀԿ, □Արդյունավետ սոցիալական պլանավորման և պատվիրակման ուղեցույցներ համայնքների համար□ ծրագիր, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2012 Օգոստոս - Դեկտեմբեր  USAID / Counterpart International / Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագիր / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող ծախսային քաղաքականության մեթոդաբանության մշակում□ ծրագիր, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2012 Հուլիս  OSI-AF/ Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների մոնիթորինգ, 2011թ.□ ծրագիր, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2012 Ապրիլ - Հունիս USAID / Counterpart International / Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագիր / Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, □Աջակցություն ավագանու գործունեության բարելավմանը` ավագանու ընդունմանը և հաստատմանը ենթակա իրավական ակտերի տիպային նախագծերի մշակման և ներդրման միջոցով□ ծրագիր, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2012 Ապրիլ - Հունիս  USAID / Counterpart International / Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագիր / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □Աջակցություն տեղական իշխանությանը` մասնակցելու իրավունքի օրենսդրական կարգավորմանը և հանրայնացմանը□ ծրագիր, փորձագետ
2011 Դեկտեմբեր – 2012 Մարտ USAID / Counterpart International / Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագիր / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □ՀՀ համայնքային բյուջեների ապառքների գնահատում և դրանց վերացմանն ուղղված միջոցառումների ու ձևերի կիրառում□ ծրագիր, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2011 Մարտ – 2012 Հունվար Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □Երևանի բյուջեի մոնիթորինգ□ ծրագիր, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2011 Օգոստոս - Դեկտեմբեր UNDP / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □Որոշումների մասնակցային կայացման և պլանավորման` ՏԻՄ-երի կարողությունների գնահատում□ ծրագիր, փորձագետ
2011 Մայիս – Օգոստոս USAID / Counterpart International / Քաղաքացիական հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության ծրագիր / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □ՀՀ ապակենտրոնացման ռազմավարություն. ֆիսկալ ապակենտրոնացում□ ծրագիր, ֆինանսական կառավարման փորձագետ
2010 Հոկտեմբեր – 2011 Հունիս OSI-AF/ Տեղական ինքնակառավարման և հանրային ծառայության բարեփոխման նախաձեռնություն / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □Մասնակցային ժողովրդավարությունը գործողության մեջ Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման համակարգում□ ծրագիր, փորձագետ
2010 Նոյեմբեր Եվրախորհուրդ / Ժողովրդավարական ինստիտուտների տնօրինություն / Հայաստանի համայնքների միություն, □ՀՀ-ում ՏԻՄ-երի լիազորությունների ընդհանուր նկարագիրը□, փորձագետ
2006 Հունիս – 2010 Սեպտեմբեր ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալություն / RTI Տեղական ինքնակառավարման ծրագիր, 3-րդ փուլ, Բյուջետային և ֆինանսական կառավարման ավագ մասնագետ
2009 Սեպտեմբեր – 2010 Մարտ UN HABITAT / Բնակավայրերի բարեկարգման ծրագիր, Տաջիկստանի Հանրապետության Դուշանբե, Կուրգան-Տյուբե, Հիսսար քաղաքների զարգացման ռազմավարության հայեցակարգի մշակում, մունիցիպալ ֆինանսների գծով միջազգային փորձագետ
2009 Մայիս – Սեպտեմբեր ՀԲ / Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ / □Գորիսի երիտասարդական միություն□ ՀԿ, □Համայնքի ֆինանսական կառավարում□ ուսումնամեթոդական ձեռնարկի մշակում և ուսուցում, ավագ փորձագետ և ուսուցանող ՀՀ Կոտայքի մարզում
2008 Սեպտեմբեր – 2009 Ապրիլ ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ / □Լավ կառավարում□ ծրագիր, ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության և 2009-2012թթ. միջոցառումների ծրագրի մշակում, տեղական ինքնակառավարման փորձագետ
2007 Հոկտեմբեր - Դեկտեմբեր Տեղական ինքնակառավարման և հանրային բարեփոխումների նախաձեռնություն / Համայնքների ֆինանսիստների միավորում, □Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում□ ծրագիր, փորձագետ
2005 Նոյեմբեր - 2006 Ապրիլ Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ թագավորության Միջազգային զարգացման նախարարություն/ Հայաստան - Հանրային ոլորտի բարեփոխումների ծրագիր, ՀՀ  Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզպետարանների գործառութային և կառուցվածքային բարեփոխումներ, փորձագետ
2005 Մարտ - Մայիս Համաշխարհային բանկ / Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ/ □Օրենք և իրականություն□ ՀԿ, □Համայնքների ավագանիների ուսուցում□ ծրագիր ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում, ավագ փորձագետ - ուսուցանող
2005 Փետրվար - Ապրիլ Համաշխարհային բանկ / Համայնքային զարգացման ծրագրի ղեկավարման գրասենյակ/ □Հայաստանի ավագանիներ□ ՀԿ, □Համատիրությունների ղեկավար աշխատակազմի ուսուցում□ ծրագրի ուսուցանող:

Հետազոտական ծրագրի/գրանտների մասնակցություն

Իրականացված հետազոտություններ/հոդվածներ/տպագրված նյութեր

Անդամակցություն

 

«Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» ՀԿ անդամ, Համայնքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ հիմնադիր անդամ, վարչության անդամ (1998թ.- մինչև հիմա), փոխնախագահ, ՀՀ նախագահին կից Հանրային խորհրդի Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովի անդամ:

Այլ տեղեկություն

 

ՀՀ Ազգային ժողովի Պատվո ոսկե մեդալ, 10 նոյեմբերի 2011թ. (ՀՀ տեղական ինքնակառավարման ներդրման 15-ամյակի կապակցությամբ)


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ք.Երևան, Կոմիտաս 51, 2-րդ հարկ
(010) 24-64-71, (094) 24-64-71
isintellect@yahoo.com
© 2008 - 2023 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ պաշտոնական կայք