Այսօր: Չորեքշաբթի, 23 Հունիսի 2021թ.
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 33
Սպասարկում
ISDTC
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT AND TRANING CENTER
 
Իրականացված հետազոտություններ/հոդվածներ/տպագրված նյութեր
 
Տարի2014ՈլորտՏեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
ԱնվանումըՀՀ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՅՔԵՐԸ
Համառոտագիր

Սույն աշ­խա­տան­քը նե­րա­ռում է Հա­յաս­տա­նում ՏԻՄ­–ե­րի գործունեության տե­ղե­կատ­վայ­նաց­ման, նրանց կողմից կիրառվող տե­ղե­կատ­վա­կան համակարգերի, համացանցային լուծումների և համայնքային կայքերի ի­րա­վի­ճա­կի նկա­րագ­րու­թյու­նը, կա­տար­ված հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ար­դյուն­քում բա­ցա­հայտ­ված հիմ­նա­կան խն­դիր­նե­րը և վեր­լու­ծու­թյուն­նե­րից բխող եզ­րա­հան­գում­նե­րի հի­ման վրա ձևա­վոր­ված ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը, ո­րոնք կօգ­նեն ու­սում­նա­սիր­վող ո­լոր­տում ո­րո­շում­ներ կա­յաց­նե­լու գոր­ծում և կնպաստեն ՏԻՄ-երի կառավարման ներուժի զարգացմանը:

Մշակված է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան» կազմակերպության աջակցությամբ:

Հեղինակային իրավունքներ© ՏՀԶՎԿ, 2014ՀասանելիությունՄիայն WEB
Բնօրինակ / էջերի քանակ
84 Էջ
Կից փաստաթղթեր
Փորձագետ

Կարծիքներ

Անհայտ օգտատեր 82 ամիս առաջ
Պատասխանել
 
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ք.Երևան, Կոմիտաս 51, 2-րդ հարկ
(010) 23-80-21, 24-64-71
isintellect@yahoo.com
© 2008 - 2021 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
«ՏՀԶՎԿ» ՀԿ պաշտոնական կայք